PANTOQUE
Exposición MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo
16 Nov 2018 - 31 Marzo 2019